Στις 29 Δεκεμβρίου η Γ.Σ. της ΠΑΕ

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Στις 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ με ένα από τα θέματα να είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η προκήρυξη της Γ.Σ. απο την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 αναφέρει:

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του γηπέδου ΟΦΗ Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Καντάνου, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 18/08/2016 – 30/06/2017.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 18/08/2016-30/06/2017.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017 – 2018.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 15η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Ηράκλειο, 7 Δεκεμβρίου 2017
Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Φώτιος Τσάλος