Ορατός ο κίνδυνος πτώχευσης για τον ΟΦΗ!

Eπιμέλεια:Παύλος Σιδερίδης

Ορατός είναι ο κίνδυνος πτώχευσης για τον ΟΦΗ καθώς τα λάθη των προηγούμενων διοικήσεων της ομάδας έχουν φέρει τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας σε τραγική κατάσταση.

Τα τελευταία χρόνια το οικονομικό έλλειμμα της ΠΑΕ μεγαλώνει συνεχώς με αποτέλεσμα ο σύλλογος να κινδυνεύει με πτώχευση. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Νέα Κρήτη ο κίνδυνος είναι πιο ορατός από ποτέ. Συγκεκριμένα η εφημερίδα φιλοξενεί την γνώμη του ορκωτό λογιστή κ. Ιωάννη Δημ. Πανταζή, χωρίς μάλιστα να διατυπώνει περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη του:

«Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας -καταγράφει- έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920» αναφέρει χαρακτηριστικά την ώρα που επισημαίνει πως είναι ανοικτά μέτωπα, όπως προβλέψεις από αποζημιώσεις υπαλλήλων, ή περιγράφονται μειωμένες οι προβλέψεις για προσαυξήσεις, προστίμων και άλλων τινών όπως προσφυγές ποδοσφαιριστών κλπ., αλλά και «χωρίς να έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις».

Οι έχοντες απλή αίσθηση της λογιστικής, χαρακτηρίζουν βουνό το όλο ζήτημα των οικονομικών ζημιών της ΠΑΕ ΟΦΗ, που ανέρχονται ως τις 30 Ιουνίου 2010 στο ποσόν των 9.957.689,04 ευρώ (χωρίς τα μη προβλέψιμα που παρατηρεί ο ορκωτός λογιστής!). Στην περυσινή χρήση δηλαδή υπήρξε νέα ζημιά κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αφού το προηγούμενο σύνολο ζημιών ήταν 7.048.841, 23 ευρώ… Και μαζί τρέχουν και όλα τα νεώτερα από 1 Ιουλίου 2011… (3.148.000 ευρώ είναι μόνο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ως τις 30 Ιουνίου!).