«Χαράτσι» 20.000 ευρώ λόγω… μάνατζερ

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Το ποσό των 20.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο ΟΦΗ στον μάνατζερ του Κοσμίν Μπαρκαουάνσύμφωνα με πληροφορίες του gentikoule.gr -, δίχως ωστόσο η απόφαση να επηρεάζει το θέμα της αδειοδότησης.

Η υπόθεση αφορά μια αντιδικία που υπάρχει μεταξύ του συλλόγου και του μάνατζερ του Ρουμάνου αμυντικού δίχως ωστόσο να αφορά την υπόθεση της αδειοδότησης σύμφωνα και με όσα τονίζει η νομική υπηρεσία του ΟΦΗ. Μάλιστα, στην ομάδα ενημερώθηκαν αμέσως από την ΕΠΟ για την παρακάτω ανακοίνωση και αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Υποχρεώνει την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΦΗ – ΠΑΕ» να καταβάλλει στο διαμεσολαβητή μετεγγραφών ποδοσφαιριστών, MIGUEL RIERA KLANTERA (ΜΙΓΚΕΛ ΡΙΕΡΑ ΚΛΑΝΤΕΡΑ), άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στους διαδίκους, το ποσό των 20.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι για μεν το ποσό των 3.000 ευρώ από την 01.12.2008, για δε το ποσό των 17.000 ευρώ από την 01.12.2009 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα.Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα MIGUEL RIERA KLANTERA (ΜΙΓΚΕΛ ΡΙΕΡΑ ΚΛΑΝΤΕΡΑ), κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΦΗ – ΠΑΕ»,(α)την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα διαμεσολαβητή του ποσού των 20.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι για μεν το ποσό των 3.000 ευρώ από την 01.12.2008, για δε το ποσό των 17.000 ευρώ από την 01.12.2009 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση.