Ολομέτωπη επίθεση της νομικής υπηρεσίας του ΟΦΗ στην ΕΠΟ!

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Με μια επιστολή 1.344 λέξεων, η νομική υπηρεσία του ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στην ΕΠΟ για τις διαρροές περί αποβολής της ομάδας δίνοντας στην δημοσιότητα κάθε λεπτομέρεια για την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια.

Η νομική υπηρεσία της ομάδας του Ηρακλείου αναφέρεται λεπτομερώς στους λόγους που ο ΟΦΗ έχει προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια καταρρίπτοντας κάθε επιχείρημα της ΕΠΟ και του Σοφοκλή Πιλάβιου για ενδεχόμενο αποκλεισμό της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΦΗ

Επειδή υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση για τους λόγους που οδήγησαν την ΠΑΕ να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για το θέμα της αδειοδότησής της και για να ενημερωθεί η φίλαθλη κοινή γνώμη τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό, πρέπει να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Κατ’αρχήν αποτελεί κοινή διαπίστωση  ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ είναι μία ΠΑΕ καθαρή, μακριά από όλα αυτά που ταλανίζουν σήμερα το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρ’ όλα αυτά, ίσως επειδή δεν αποτελεί μέρος αυτής της συγγνωστής παθογένειας του ελληνικού ποδοσφαίρου και των παραβατικών τακτικών, ίσως επειδή δεν συμπράττει σε εγκληματικές συμπεριφορές, βάλλεται από παντού, κυρίως εν όψει της διαφαινόμενης προαγωγής της, στα αγωνιστικά πάντα δρώμενα, στην Κατηγορία της Superleague. Ακολουθώντας λοιπόν τον μοναχικό, αλλά ηρωικό και πάντως έντιμο και καθαρό δρόμο της, δικαιούται να διεκδικεί το δίκιο της και να αγωνίζεται με οποιοδήποτε κόστος γι’ αυτό.

Η δικαστική λοιπόν διαδρομή που ακολούθησε ο ΟΦΗ στηρίζεται στον πρόσφατο Κανονισμό Αδειοδότησης των Ομάδων και Οικονομικό «ευ αγωνίζεσθαι», (έκδοση 2010), στον οποίο περιλαμβάνονται ειδικές δικονομικές διατάξεις περί της φύσης και λειτουργίας των δικαιοδοτικών οργάνων (ΠΟΑ-ΕΕΑ) που συστήθηκαν για το λόγο αυτό και στον οποίο περιλαμβάνεται και εφαρμόζεται ειδικός δικονομικός κανονισμός λειτουργίας τους.

Η ιδιαιτερότητα και καινοτομία του Κανονισμού αυτού που σαφώς τον διαχωρίζει από κάθε άλλο Κανονισμό, πολλώ δε μάλλον τον ΚΑΠ, δεν μπορεί και δεν προσκρούει στην περιβόητη διάταξη του ΚΑΠ που απαγορεύει επί ποινή επιβολής σοβαρότατων πειθαρχικών ποινών την προσφυγή σε πολιτικά Δικαστήρια για αθλητικές διαφορές.

Η διαφοροποίηση αυτή σαφώς επιβάλει την ερμηνευτική προσέγγιση του όλου ζητήματος αδειοδότησης της ΠΑΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αδειοδότησης και μόνο, χωρίς συνδυαστικές παρερμηνείες των διατάξεων του ΚΑΠ που με περισσή ευκολία διατυπώνονται ανεύθυνα στον τύπο και τα λοιπά ΜΜΕ από γνωστούς – αγνώστους νομομαθείς. Η δε περιβόητη διαιτητική απόφαση των Τρικάλων, (του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ) θέτοντας στη σωστή διάστασή τους τα συναφή ζητήματα αδειοδοτήσεως ομάδων έκρινε ομόφωνα μεταξύ άλλων: «…η υπό κρίση προσφυγή απαραδέκτως φέρεται να δικαστεί στο Δικαστήριο αυτό, ως τριτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, αφού η υπό κρίση διαφορά κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δικαιοδοτικών Οργάνων Αδειοδότησης Ομάδων της Ε.Π.Ο., εξεδικάσθη σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό από την Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο., ενώ δεν προβλέπεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς άλλος βαθμός δικαιοδοσίας, προκειμένου να ελεγχθεί νομικά ή ουσιαστικά εκ νέου η υπό κρίση διαφορά. Σημειωτέον δε ότι εν προκειμένω εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων και Οικονομικό “ευ αγωνίζεσθαι” UEFA – Ε.Π.Ο, καθώς και του επισυναπτόμενου σε αυτόν Δικονομικού Κανονισμού, χωρίς δυνατότητα προσφυγής σε άλλους Κανονισμούς…». Συνεπώς, η υπ’ αριθμ. (…) Απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. έχει καταστεί ως προς την ουσιαστική κρίση της απρόσβλητη ενώπιον των διαιτητικών οργάνων της Ε.Π.Ο., ως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο Ζ του άρθρου 41 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο…». Σε αυτή ακριβώς την καθ’ όλα νομικά τεκμηριωμένη κρίση της παραπάνω απόφασης στηρίζεται η μετέπειτα κρίση του Δικαστηρίου αυτού για τη δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο πολιτικό Εφετείο, όπως επίσης και η νομική και δικονομική στρατηγική του νομικού επιτελείου μας.

Αλλά για την ΠΑΕ ΟΦΗ και για έναν ακόμα λόγο. Με την Αίτηση Ανάκλησης που καταθέσαμε ενώπιον των οργάνων της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ, (χωρίς ωστόσο να εισαχθεί προς εξέταση από την Επιτροπή αυτή, αφού εν τω μεταξύ τα διοικητικά –εκτελεστικά όργανα της ΕΠΟ αρνήθηκαν την προώθηση της προσφυγής μας στο δευτεροβάθμιο αυτό όργανο), πλήτταμε τη σύνθεση και συγκρότηση της Επιτροπής αυτής, που σε κάθε περίπτωση οι όροι της και οι εγγυήσεις που τη συνοδεύουν στον Κανονισμό Αδειοδότησης παραβιάστηκαν για όσους λόγους εμφαντικά επισημαίναμε, με αποτέλεσμα η (προσβαλλόμενη) διαιτητική απόφαση να τελεί σε πλήρη αντίθεση προς τις διέπουσες τη διαιτητική έννομη σχέση, (αυτή καθ’ εαυτή), διατάξεις του ίδιου του Κανονισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση η αντίθεση αυτή δεν μπορεί να μένει χωρίς κυρώσεις, αφού καθιστά την απόφαση άκυρη ή ανύπαρκτη. Όμως η ακυρότητα της απόφασης δεν επέρχεται αυτοδίκαια, αλλά κηρύσσεται με δικαστική απόφαση ύστερα από την έγερση της ακυρωτικής αγωγής πράγμα το οποίο πράξαμε κατά τις κείμενες διατάξεις του ΚΠολΔ. Πολύ δε περισσότερο που εμείς προσπαθήσαμε μάταια να εισάγουμε προς εξέταση τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ, πλην όμως, όπως αναφέρουμε παρακάτω, με δικονομικό πραξικόπημα αναρμόδιων οργάνων μας αποκλείστηκε κάθε πρόσβαση σε αυτή.

Συνεπώς, η ΠΑΕ ΟΦΗ άσκησε αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας της (απορριπτικής) απόφασης αδειοδότησης της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ και παράλληλα αίτηση αναστολής στο Εφετείο Αθηνών ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής αδειοδότησης και να ξαναδικαστεί η υπόθεσή της, διότι, όπως εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε, ένας από τους διαιτητές που συμμετείχε στην Επιτροπή, (ο ορκωτός ελεγκτής), συμμετείχε στην Επιτροπή μη νόμιμα, αφού είχε επαγγελματική σχέση με την ΕΠΟ και τρείς ακόμα ΠΑΕ, πράγμα που απαγορεύει ο ίδιος ο κανονισμός αδειοδότησης, άλλωστε ούτε ο ίδιος ο ορκωτός ελεγκτής το διέψευσε ποτέ. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΟΦΗ, πριν αποταθεί στο πολιτικό Εφετείο, εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα του στην ομοσπονδία, ζητώντας με αυτοτελές δικόγραφο να επαναληφθεί η διαδικασία με νόμιμη σύνθεση. Η ΕΠΟ όμως αντί να εισάγει δια των αρμοδίων οργάνων της το δικόγραφο αυτό στο ίδιο Δικαστήριο, όπως κάνει χρόνια τώρα με κάθε δικόγραφο που λαμβάνει, ώστε το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο να κρίνει και να αποφασίσει αν έχουμε δίκιο ή άδικο, παρέκαμψε το καθ’ ύλην αυτό δικαιοδότικό της όργανο και αποφάσισε μέσω της εκτελεστικής της επιτροπής (!!!) και μάλιστα δια τηλεφωνικής περιφοράς, να μην το εισάγει για εκδίκαση, κρίνοντας, ως άλλος δικαστής, ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι να το πράξει.

Μετά από αυτό η ΠΑΕ ΟΦΗ στράφηκε αναγκαστικά στο Εφετείο. Η περιβόητη ρήτρα περί διαιτησίας που διακηρύσσει η ΕΠΟ ότι συνυπογράψαμε, προϋποθέτει την τήρηση της αδιάβλητης και ανόθευτης διαιτητικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται στην αδειοδότηση των ομάδων. Και πράγματι αποδεχθήκαμε το σύστημα αδειοδότησης και τις σχετικές Επιτροπές της ΕΠΟ. Αποδεχθήκαμε όμως τη ρήτρα διαιτησίας υπό τον αυτονόητο όρο του αδιάβλητου και ανόθευτου των διαιτητικών διαδικασιών και σταδίων, άρρηκτα συνδεδεμένων, ως αναγκαίων συνθηκών, με το κύρος της διαιτητικής ρήτρας, το οποίο, όμως εν προκειμένω καταστρατηγήθηκε και όχι, βέβαια, από εμάς.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της μη νόμιμης συγκρότησης του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, η αγωγή ακύρωσης στο Εφετείο απετέλεσε και τη μοναδική δικονομική οδό, εν είδη «μονόδρομου», που προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος, μετά την «αυτεπάγγελτη» αποβολή μας από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ.

Είναι επίσης βέβαιο ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι αθλητική, ωστε να έχει εφαρμογή ο ΚΑΠ. Ο κανονισμός αδειοδότησης δεν σχετίζεται με αθλητικές διαφορές, αλλά με τα κριτήρια και τη δυνατότητα συμμετοχής μίας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αποτελεί λοιπόν ένα διαβατήριο εισαγωγής των ομάδων στα κατά τόπους πρωταθλήματα.

Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτός ο μύθος  που κατασκευάστηκε και αναπαράγεται είτε σκόπιμα είτε λόγω άγνοιας. Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν παραβίασε καμμία διάταξη της αθλητικής νομοθεσίας, αλλά κατέφυγε στην τακτική δικαιοσύνη γιατί αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, επειδή τα καθ’ ύλην ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΑ όργανα της ΕΠΟ της απαγόρευσαν την προσφυγή της στην Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδοτήσεως της Ομοσπονδίας, την οποία πρωτίστως επεδίωξε.

Είναι λοιπόν δυνατόν μετά από αυτά, η ΕΠΟ (και ειδικά η Νομική της Υπηρεσία) να ισχυριστεί ότι παραβιάσαμε την αθλητική νομοθεσία; Πολύ περισσότερο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος μας την οποιαδήποτε κύρωση;

Ως προς την ουσία της υπόθεσης αδειοδότησης της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο φίλαθλος κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο φάκελός της είναι καθ’ όλα πληρέστερος ακόμα και συγκριτικά με τους φακέλους άλλων ομάδων που αβίαστα αδειοδοτήθηκαν. Και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε (και με αδιάσειστα στοιχεία) ότι πήραν την άδεια ομάδες με τεράστια οικονομικά, διοικητικά και αγωνιστικά προβλήματα που η δική μας ΠΑΕ δεν είχε ποτέ. Και άν μη τι άλλο, είναι κρίμα αυτό που κερδίσαμε αγωνιστικά να μας το στερήσει μια άκυρη και ανυπόστατη διαιτητική απόφαση.

Ελπίζουμε να καλύψαμε κάποια ζητήματα που παρεξηγήθηκαν ή παρερμηνεύτηκαν. Ελπίζουμε επίσης ότι η Ομοσπονδία όχι μόνο δεν θα μας τιμωρήσει, αλλά αντίθετα θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά μας για την αποκατάσταση της σε βάρος μας αδικίας.

Πιστεύουμε ότι η ΕΠΟ δεν θα κινηθεί προς την λάθος κατεύθυνση. Αν πάλι συμβεί αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε να τον δίκαιο (και νόμιμο) αγώνα μας. Και όλοι ξέρουν ότι εμείς οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ είμαστε πάνω από όλα αγωνιστές…