Προάγγελος… Γ Εθνικής και από τον Εργοτέλη

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Προάγγελος εξελίξεων αποτελεί για τον Εργοτέλη η ανακοίνωση της Γ.Σ. για τις 10 Ιουλίου και όλα πλέον εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Δημήτρης Παπουτσάκης.

Ολοταχώς προς την Γ Εθνική οδηγείται ο Εργοτέλης καθώς αποφασίστηκε να γίνει Γενική Συνέλευση με θέματα την συμμετοχή ή όχι στην Football League και παράλληλα την διάλυση της εταιρείας αλλά και τον ορισμό εκκαθαριστών.

Αυτή η διαδικασία πρόκειται να τεθεί προς ψήφιση ωστόσο ουσιαστικά αποτελεί έναν προάγγελο για τις εξελίξεις στον Εργοτέλη που οδεύει προς την Γ Εθνική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Ν. Πλαστήρα  1) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  10η Ιουλίου 2015 , ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση των μετόχων επί των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας.

2.Συμμετοχή της  εταιρείας Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Π.Α.Ε. σε επαγγελματική κατηγορία ( FOOTBALL LEAGUE ) ή σε ερασιτεχνική κατηγορία.

3.Λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας Γ.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Π.Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

4.Ορισμός εκκαθαριστών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τις μετοχές τους ή  να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Επίσης  οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής  τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται την 17η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση».