Απορρίφθηκε η ένσταση του ΑΟΤ

Eπιμέλεια:Gentikoule.gr

Ως απαράδεκτη απέρριψε την ένσταση των Τρικάλων για τη μη αδειοδότηση της ομάδας το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, αφού έκρινε πως είναι αναρμόδιο να την εκδικάσει.

Τα Tρίκαλα πλέον θα κάνουν αίτηση ανάκλησης της απόφασης.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ εκδίκασε την με αριθμό πρωτοκόλλου 16862/2011 από 23-5-2011 προσφυγή της ΠΑΕ Τρίκαλα κατά της υπ’ αριθμόν 6/2011 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ και αποφάσισε ότι:

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του παρόντος δικαστηρίου, ως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 7, με τίτλο «Δικαιοδοτικά Οργανα», του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων και Οικονομικό Ευ Αγωνίζεσθαι UEFA-ΕΠΟ, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΠΟΑ-ΕΕΑ) όπου προβλέπεται ότι : «Η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ είναι αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό».