Τέλος ο Γκαγκάτσης από την Λίγκα!

Eπιμέλεια:Gentikoule.gr

Έκπτωτος κηρύχθηκε ο καταδικασμένος Βασίλης Γκαγκάτσης, απομακρύνεται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Σούπερ Λιγκ!

Προσπάθησαν πολύ να παρακάμψουν ακόμη και τους νόμους! Το ποδόσφαιρο της… εξυγίανσης όμως έχασε! Αρνήθηκαν οι ομάδες της Λίγκας να εφαρμόσουν τον νόμο για τον καταδικασμένο Βασίλη Γκαγκάτση που παρέμενε στην Λίγκα παρανόμως!

Ο μόνος που πάλεψε για την νομιμότητα από την πρώτη στιγμή ήταν ο Ολυμπιακός. Και πλέον βλέπει, έστω και καθυστερημένα, τον νόμο να εφαρμόζεται.

Έκπτωτος από το ποδόσφαιρο κηρύχθηκε βάσει του αθλητικού νόμου ο καταδικασμένος Βασίλης Γκαγκάτσης. Ο ΓΓΑ Ιούλιος Συναδινός απέστειλε στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο, έγγραφο το οποίο κοινοποιεί και στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου.

Λογικά τώρα και ο Βαγγέλης Γραμμένος που… σφύριζε αδιάφορα θα «ενημερώθηκε» για την νομιμότητα!

Στο έγγραφο ο Συναδινός περιγράφει τις διατάξεις του αθλητικού νόμου που προβλέπονται για την έκπτωση των κατηγορουμένων ποδοσφαιρικών παραγόντων βάσει τελεσίδικου και αμετάκλητου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για το σκάνδαλο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της ΕΠΟ περιόδου 2004-2006.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επίσημα έγγραφα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε.Π. 18/19.06.2019

ΠΡΟΣ:Τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Ευάγγελο Γραμμένο και τα μέλη του ΔΣ

ΚΟΙΝ.:Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Α. Δυνάμει του 648/2018 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο μας διεβιβάσθη από την Εισαγγελία Εφετών, κατά του οποίου δεν ασκήθηκε αναίρεση μέχρι και την 7-06-2019, έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών οι σε αυτό αναφερόμενοι κατηγορούμενοι, για τα αδικήματα της απιστίας από κοινού και της ηθικής αυτουργίας από κοινού σε απιστία από κοινού.

Β. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 804/2019 αποφάσεως του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος σε Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκε η με αριθμό έκθεσης 68/2018 αίτηση αναίρεσης κατά του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά του υπ’ αριθμόν 1692/2018 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, οι μεν οκτώ (8) πρώτοι σε αυτό αναφερόμενοι κατηγορούμενοι για την πράξη της συμμορίας και όλοι οι σε αυτό αναφερόμενοι κατηγορούμενοι για την πράξη της παράβασης του άρθρου 132, παρ. 1 και 4, του Ν. 2725/1999 κατ’ εξακολούθηση.

Στις διατάξεις των παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 2725/1999 «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» (Α 49) ορίζεται ότι:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα.

β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους» είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων».

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, προβλέπεται ρητά η αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για την, υπό προϋποθέσεις, έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης, καθόσον ρητά ορίζεται ότι:

«7. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιαδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας για όσα από τα αναφερόμενα πρόσωπα στο υπ’ αριθμόν 648/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και στην με αριθμό 804/2019 απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος σε Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ήτοι των διατάξεων των παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 27/25/1999 «Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ Ε. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Επισυναπτόμενα:

1. Το υπ’ αριθμόν 648/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών

2. Την με αριθμό 804/2019 απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος σε Συμβούλιο του Αρείου Πάγου

ΑΡΙΘΜΟΣ: 648/2018

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε στο ειδικό δωμάτιο διασκέψεων στις 25 Απριλίου 2018. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε η Αντεισαγγελέας Εφετών Παρασκευή Σάκουλα και ο Γραμματέας Διαμαντής Δημητρόπουλος.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το 4500/2017 βούλευμά του, παρέπεμψε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τους κατηγορούμενους

1. Βασίλειο Γκαγκάτση του Χρυσοστόμου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 14,

2. Γεώργιο Σιντόρη του Βασιλείου, Δικηγόρου, κάτοικο τοπικής κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενότσας,

3. Βασίλειο Χατζηαποστόλου του Ιωάννη, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς,

4. Γεώργιο Γκιρτζίκη του Αλέξανδρου, κάτοικο Ξάνθης, οδός Ανριανοπούλεως αρ. 3-5, καθώς και τους συγκατηγορουμένους τους Ιωάννη Οικονομίδη του Ιακώβου Σωκράτη Παπαδόπουλου του Οδυσσέα, (οι οποίοι δεν άσκησαν έφεση), για να δικαστούν για την αξιόποινη πράξη της απιστίας από κοινού, εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και ήδη 30.000 ευρώ καθώς και τους συγκατηγορούμενους τους Πασχάλη Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου και Γεώργιο Κόγια του Ανδρέα, ( οι οποίοι ομοίως δεν άσκησαν έφεση), για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας από κοινού σε απιστία από κοινού, εκ της οποίας η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και ήδη 30.000 ευρώ. …….

Το10.gr