Πέντε ξενοδοχεία σε Άγιο Νικόλαο και Σητεία για ιατρικό προσωπικό-ενόπλων δυνάμεων-εκπαιδευτικών-φοιτητών

Eπιμέλεια:Gentikoule.gr

Δίνονται στη δημοσιότητα τα τουριστικά καταλύματα που με απόφαση του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη η λειτουργία τους επιτρέπεται,, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).

Τα καταλύματα αυτά- όπως  προβλέπεται και με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ  987/Β/22.3.20)- έχει κριθεί  ότι είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση.

Διαβάστε περισσότερα στο Politica.gr