Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Eπιμέλεια:Μανώλης Θέμελης

Με κύριο θέμα τη σύσταση εταιρείας για την λειτουργία της μπουτίκ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μέτοχοι της ΠΑΕ και θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΑΚ.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη 29/12 η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, με κύριο θέμα τη σύσταση εταιρείας για την λειτουργία της μπουτίκ που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, όπως έχει ανακοινωθεί.

Στε θέματα της Γενικής Συνέλευσης, είναι ακόμη η ενημέρωση των Μετόχων για την λειτουργία της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 μέχρι σήμερα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μέτοχοι της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βαρδινογιάννειου αθλητικού κέντρου.

Να σημειωθεί ότι η Γ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, είναι μια συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης (στο ξενοδοχείο Galaxy) της διοίκησης της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με τους μετόχους, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα, αλλά και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει:

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου, στην περιοχή Σκαφιδαράς Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

-Σύσταση Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/233-2011, με μοναδικό εταίρο-ιδρυτή αυτής την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

-Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού.

-Ενημέρωση των Μετόχων για τη λειτουργία της εταιρείας και τα μέχρι τούδε πεπραγμένα. Οργανωτικά θέματα, προτάσεις και λήψη αποφάσεων.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 10η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 6 Δεκεμβρίου 2016

Εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Πολεμαρχάκης

Ταχύτατες αναλήψεις εντός 24 ωρών. Stoiximan.gr.