Στις 10 Οκτωβρίου γυρίζει σελίδα ο ΟΦΗ!

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ όπου και επίσημα ο ΟΦΗ αναμένεται να αλλάξει χέρια.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την διεξαγωγή της Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου όπου και αναμένεται να γυρίσει οριστικά σελίδα η ομάδα με τον Μιχάλη Μπούση να γίνεται και επίσημα ιδιοκτήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Στις 10 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στο ξενοδοχείο IBIS του Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.

Η πρόσκληση που δημοσιεύεται απο την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 αναφέρει:

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 139787860000)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ιbis , που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης , επί της οδού Kορωναίου αρ. 26, στο Ηράκλειο Κρήτης για την λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων:
1)Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
2)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αφορούν: α) σε ταμειακές διευκολύνσεις και β) σε οφειλές και υποχρεώσεις προς τρίτους,
3)Άλλα θέματα.
Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για το θέμα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
Την 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλετράς