Αφαίρεση βαθμών στην Καλλιθέα

Eπιμέλεια:Gentikoule.gr

Την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών με προθεσμία εξόφλησης τριών ημερών επέβαλε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ στην Καλλιθέα, για το χρέος προς τον Κωνσταντίνο Κρεββατά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ενεργοποιεί, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 123/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Κωνσταντίνου  Κρεββατά, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 473/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Δικάζει αντιμολία των διαδίκων την υπ’ άριθμ. 40831/22-12-2017 προσφυγή του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ. Δέχεται την προσφυγή κατά πλειοψηφία. Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσία την έφεση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ κατά της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.