Η Κέρκυρα πήρε τον Μονιάκη για να υπογράψει οφειλές της προηγούμενης χρονιάς!

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Είναι χαρακτηριστική η προχειρότητα με την οποία έχουν αντιμετωπίσει οι ομάδες τον κανονισμό αδειοδότησης που οι περισσότερες δεν έχουν “κλείσει” ακόμα τους φακέλους τους. Παράδειγμα αποτελούν τα τηλεφωνήματα των ανθρώπων της Κέρκυρας προς τον Μανώλη Μονιάκη που του ζητούν να στείλει υπογεγραμμένα τα έγγραφα που αναφέρουν ότι έχει διακανονιστεί η οφειλή που υπάρχει προς το πρόσωπο του.

Όπως είναι φυσιολογικό, αυτό το παράδειγμα αποτυπώνει και την πραγματικότητα που επικρατεί στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των φακέλων τους.